Grond-, riolerings- en verhardingswerken rond appartementsgebouwen

Grond- en rioleringswerken
In Schoten hebben we rond 3 appartementsgebouwen de nodige grond- riolerings- en verhardingswerken uitgevoerd. 

Hierbij stonden we in van het aanleggen van de riolering, de wadi, het aanbrengen en spreiden van teelaarde tot de aanplanting van de tuinen en de brandweg rond de gebouwen.

Verhardingswerken
Nadat alle grond- en rioleringswerken zijn uitgevoerd, hebben wij ook de verhardingswerken voor onze rekening genomen. Na het plaatsen van alle boordstenen is er gekozen voor een brandweg in gewapend gras type Herbafix grastegels. De paadjes naar de voordeuren zijn in afgewerkt in grijze klinkers type Ebema Bowler 22x7x8cm waterpasserend, de terrassen in Marshalls Recto 15x15x6cm.

Een blik achter de schermen

No items found.
We maken gebruik van cookies om gegevens m.b.t. de prestaties en het gebruik van deze website te verzamelen & analyseren, om sociale netwerkfunctionaliteiten aan te bieden en onze content & advertenties te verbeteren en personaliseren. Bekijk onze privacy policy voor meer informatie.
M Tanks - Keysers Noël - Website asset